DIGESTOLOGIA - Equaid Research

DIGESTOLOGIA

La llet d'euga pot ajudar a millorar certs problemes digestius derivats de al desestabilització de la flora bacteriana intestinal. Pot actuar com a prebiòtic i probiòtic i a més la combinació del lisozim i la latoferrina limiten el creixement de la flora bacteriana no-desitjable i afavoreixen el creixement de bifidobacteris i bacteris làctics com el Lactobacillus plantarum i el Lactobacillus salivarius. 

Així, la llet d'euga té un percentatge alt de lisozim, que és una proteïna antimicrobiana que limita el creixement de bateris causants d'infeccions intestinals i diarrea. Té activitat bacteriostàtica contra els enterobacteris i bacteris gram positiu. També com a s'ha dit afavoreix el creixement d'altres bacteris que són beneficiosos pel tracte gastrointestinal alliberant sucres a l'intestí que constitueixen factors de creixement per ells (Alais, 2003). 

L'efecte antiinflamatori d'alguns dels pèptids bioactius derivats de la digestió de les proteïnes de la llet d'euga pot jugar un paper important en la inflamació intestinal associada a diverses patologies digestives com és el còlon irritable. 

Tenir en compte també el possible efecte regulador de la quimiotaxi i l'esclat oxidatiu responsables de la inflamació per part del lisozim i els àcids grassos omega-3 i omega-6 (Foekel et al. 2009). Aquests àcids grassos poliinsaturats (omega-3 i omega-6) tenen també una funció antiinflamatòria tan o més important que els pèptids bioactius, així també poden representar una gran ajuda en aquests casos de patologies digestives. 

En el cas concret de la malatia de Crohn, per exemple, destacar que el contigut en butirat que té la llet d'euga pot ajudar-nos a tenir en bon estat el colonòcits i evitar agreujaments de la malaltia. 

Pel que fa les persones intolerants a la lactosa, aquesta llet té alguns avantatges. La llet d'euga porta bacteris probiòtics productors de l'enzim lactasa que ajuden a metabolitzar la lactosa. S'intueix que l'actual increments d'intolerants a la lactosa és degut, en part, a l'abús dels antibiòtics que han deixat la flores intestinals descolonitzades de bacteris productors de lactasa. És per això que una adequada recolonització pot afavorir la millora a la intolerància a la lactosa. Així, aquesta funció estimula la lactasa residual que encara queda als enteròcits de la persona, potenciant-ne  l'acció i millorant la intolerància a mesura que es va consumint aquest llet. 

La llet d'euga, a més, conté una bona quantitat de magnesi, important per tractar trastorns intestinals com la malaltia de còlon irritable.