IMMUNOLOGIA - Equaid Research

IMMUNOLOGIA 

La llet d'euga pot tenir un paper molt important en el sistema immunitari degut a alguns dels components principals. Primerament, cal dir que aquesta llet porta immunoglobulina G, Immunoglobulina A i Immunoglobulina M. 

  1. La IgG és la única que té capacitat per travessar membranes biològiques. En el moment en que es produeix una resposta immunitària secundària, la majoria d'immunoglobulines pertanyen a aquest tipus.
  2. La IgA pot ser secretada per les mucoses i glàndules exocrines, fent la seva acció més important a la superfície de les mucoses i líquids biològics.
  3. La IgM és l'encarregada de desenvolupar un paper de defensa als espais intravasculars, aquest tipus és el que es forma més ràpidament davant d'una resposta primària. 

A part de les immunoglobulines descrites, cal esmentar també les proteïnes del sèrum que posseeix la llet d'euga: 

La lactoferrina té activitat antimicrobiana. Així, proporciona protecció contra bacteris patògens que colonitzen les mucoses. És utilitzada com a antisèptic natural. (Drago, 2006). Presenta activitat antimicrobiana actuant contra determinats bacteris gram positius i gram negatius, però també contra alguns virus i fongs (Rodríguez-Franco et al. 2005). Té un paper modulador de la resposta immunològica. Estimula o inhibeix diversos components hormonals i cel·lulars implicats en la prevenció i/o resolució d'infeccions i de la inflamació associada a aquestes (Drago-Serrano et al. 2008).

El lisozim també té activitat antisèptica. Actua sobre alguns bacteris i els dissol mitjançant l'eliminació del components polisacàrid de les seves parets cel·lulars (Garg, 2010). A més, té activitats antiinflamatòries (Shellhorn et al. 1995).

La ß-lactoglobulina té propietats antimicrobianes i antivirals. És capaç d'inhibir patògens a nivell gastrointestinal, de promoure la resposta immunitària de l'organisme i regular el desenvolupament de la cèl·lula (Schanbacher et al. 1997).

La α-lactoalbúmina és bactericida, té un efecte antimicrobià i és un agent inductor de l'apoptosi. 

A partir de les proteïnes de la llet, al ser diferides, alliberen pèptids bioactius amb moltes variades propietats. Entre les quals es destaquen les reguladores de la tensió arterial, antimicrobianes i antiinflamatories (Uniacke-Lowe et al. 2010, Nagpal et al. 2011). 

Les proteïnes descrites contenen els aminoàcids imprescindibles pel correcte funcionament de l'organisme, però a més, la llet d'euga conté aminoàcids lliures de més fàcil absorció. Entre ells, referent a la immunologia, destaquen els següents: 

L'àcid aspàrtic ajuda al sistema immunitari ja que provoca una producció més elevada d'immunoglobulines i anticossos.

La serina és útil pel correcte manteniment d'un sistema immunològic saludable i ajuda en la producció d'anticossos.

La lisina té grans propietats antivíriques i millora la funció immunitària i la producció d'anticossos.

La histidina és necessària per la producció de glòbuls vermells i blancs a la sang. Millora la resposta immunitària. 

La llet d'euga té una quantitat important de vitamines de les quals destaquen en relació al sistema les que es mostren a continuació: 

La vitamina A o retinol augmenta la funció immunitària. La vitamina B2 o riboflavina regula el creixement dels glòbuls vermells i ajuda a mantenir un sistema immunitari fort. La vitamina B5 o àcid pantotènic és requerit per la formació d'anticossos, minimitzar l'efecte tòxic d'alguns antibiòtics i ajudar a cicatritzar ferides. La vitamina C o àcid ascòrbic ajuda a combatre malalties víriques i bacterianes. La vitamina E o tocoferol regula la unió de les plaquetes i augmenta la resposta immunològica, per exemple estimulant els eritròcits perquè adquireixin més resistència. 

Així doncs, no és l'acció de cada component individualment, sinó la suma de tots aquests que ens proporciona una ajuda per l'organisme enfront diversos patògens.