ADVERTÈNCIES - Equaid Research

ADVERTÈNCIES I ATENCIÓ ESPECIAL

Fruit de l’experiència en pacients d’arreu i de la informació existent sobre la composició de la llet d’euga podem indicar casos i situacions específiques en les que recomanem no prendre llet d’euga o bé prendre-la amb moderació i sempre informant-ne al seu metge.

RADIOTERÀPIES

Desaconsellem el consum de llet d’euga durant el període del tractament de radioteràpia. Aquest tractament basa la seva efectivitat en la oxidació de les cèl·lules tumorals i pot veure reduïda la seva efectivitat pels antioxidants naturals que conté la llet d’euga. Així doncs, recomanem deixar de prendre la llet d’euga un parell de dies abans del tractament de radioteràpia, i reprendre la ingesta de llet d'euga uns dies més tard per a donar temps al tractament a fer bé la seva funció oxidativa. Recomanem consultar amb el radiòleg possibles interaccions amb el tractament degut a l’aportació de vitamina C i E de la llet d’euga.

TUMORS D'ORIGEN HORMONAL

La llet d’euga conté petites quantitats d’estrògens conjugats, ja que les eugues estan gestant el pròxim poltre durant la lactància. Recomanem consultar al metge si s'està fent un tractament de supressió hormonal o té un càncer d'origen hormonal.

AL·LÈRGIES ESPECÍFIQUES A LA LLET D'EUGA O A PROTEÏNES D'ORIGEN EQUID

S’han descrit alguns casos d’al·lèrgies específiques a la llet d’euga, i evidentment si es pateix aquesta al·lèrgia diagnosticada no s’hauria de prendre llet d’euga. Segons bibliografia, algun dels casos descrits d’al·lèrgia a la llet d’euga anava associada a al·lèrgies respiratòries a proteïnes del pèl dels cavalls, per tant, aquelles persones al·lèrgiques al pèl del cavall que vulguin prendre llet d’euga haurien de fer-ho amb molt de compte. No obstant, tenim coneixement d’algun cas en el que l’al·lèrgia al pèl del cavall no va lligada a una al·lèrgia a la llet d’euga. Tot i així, nosaltres recomanaríem fer primer proves d’al·lèrgia supervisades per metges en aquelles persones que tinguin al·lèrgia al pèl del cavall o siguin altament susceptibles a tenir alèrgies vinculades a altres animals.