COMPOSICIÓ GENERAL DE LA LLET D'EUGA - Equaid Research

COMPOSICIÓ GENERAL DE DIFERENTS LLETS

En la següent taula es mostren les quantitats dels components més destacats i/o que son presents en les tres llets de diferents origens.  

Comparant la llet d'euga amb la humana i la llet de vaca, la llet d'euga és la menys greixosa de les tres. Té un contingut en proteïnes que es troba entremig de la llet humana i la de vaca, que és la que més en té. I té un contingut de lactosa semblant al de la llet humana, que és més alt que el de la llet de vaca.

Dels tres tipus de llet comparades, la llet d'euga és la menys energètica, però s'ha de tenir en compte que una gran part de l'energia aportada per aquesta llet prové dels sucres i no dels greixos. És per això que l'energia que ens aporta la llet d'euga és, en gran part, energia ràpida que gastarem durant el mateix dia i no energia de metabolització lenta com la que prové dels greixos de la llet de vaca.