MINERALS - Equaid Research

MINERALS

A continuació es mostra la taula de les quantitats de cadascun dels minerals que conté la llet d'euga i la llet humana. Aquests valors són valors teòrics. 

CALCI

El càlci és un dels minerals més importants pel nostre organisme. És imprescindible per aconseguir un bon manteniment tant dels ossos com de les dents, però també és requerit pel nostre metabolisme. Aquest mineral actua com a segon missatger i per tant és útil per transmetre informació i dur a terme una via de transducció del senyal (Alberts, 2008). A més, també està implicat en la regulació d’alguns enzims (com les quinases). Tenir una dieta que compleix amb els requeriments de calci del nostre cos pot prevenir malalties com l’ osteoporosis, l’ hipertensió arterial i el càncer de còlon (Hernández et al. 1999). El calci s’absorbeix al duodè i al llarg del tracte intestinal. Per tal de que el calci s’assimili amb el major grau possible, és bo que vagi acompanyat de vitamina D ja que aquesta actuarà com a hormona i d’aquesta manera s’augmentarà la captació de calci. A més de la vitamina D, tant la lactosa com els estrògens poden proporcionar una millor absorció al nostre organisme. Tots aquests components estan presents a la llet d’euga, així doncs, el calci es troba acompanyat dels components necessaris per ajudar al nostre cos a absorbir la major quantitat de calci possible.

FÒSFOR

El fòsfor (en menor proporció) actua al nostre cos juntament amb el calci per formar els ossos i les dents. Aquest, igual que el mineral anterior, el beneficia la presència de vitamina D per aconseguir una bona absorció. En el moment que l’organisme no rep la suficient quantitat de fòsfor, poden aparèixer problemes al sistema nerviós central (des de símptomes de encefalopatia i irritabilitat fins al coma), al sistema nerviós perifèric (debilitat muscular generalitzada amb insuficiència respiratòria) i als músculs. Les funcions més importants d’aquest element són les següents: està present en quasi totes les reaccions físico-químiques i en el metabolisme de les grasses, ajuda a alleugerar els dolors provocats per l’artritis, és necessari per assegurar un bon funcionament dels ronyons, és imprescindible per tal d’assimilar correctament les vitamines B2 i B3, estimula les contraccions musculars i la transmissió dels impulsos nerviosos i és també un component important a la divisió i reproducció cel•lular. La ingestió d’aliments amb fòsfor també pot millorar la memòria.

MAGNESI

El magnesi és un element nutritiu indispensable que juga un paper central al nostre cos. Participa com a element funcional en processos de subministrament d’energia i és necessari per l’activació de més de 300 enzims. Degut a la seva gran importància a l’organisme, el seu dèficit causa nombrosos canvis metabòlics al cos (Steinmetz et al. 2000). Actualment el magnesi es pot utilitzar com a antidepressiu (està present en la transmissió nerviosa, proporciona energia a les neurones i és un relaxant muscular). Afavoreix la son i la relaxació. A més, controla la flora intestinal i protegeix de malalties cardiovasculars. S’utilitza per tractar trastorns intestinals com la malaltia del còlon irritable (Lajusticia-Bergasa, 2001). Una falta d’aquest mineral pot provocar molts problemes (com irritabilitat i inestabilitat emocional) i derivar a malalties. A més ajuda a reduir la sensació de fatiga a l’hora de fer esport. És per aquestes característiques que es considera que la seva presència a la llet d’euga és beneficiosa.

POTASSI

De tot el potassi consumit, entre el 80-90% és excretat ja que els ronyons només l’absorbeixen quan és necessari. Encara que s’absorbeixi un tant per cent baix, normalment el nostre cos no té dèficit d’aquest mineral (Amatrian, 2000). La presència de potassi en la llet d’euga ens és favorable per tal de mantenir un bon funcionament de l’organisme.

SODI

El sodi té un paper majoritàriament conjunt amb el potassi. Juntament controlen l’acidesa o alcalinitat del nostre cos, i l’entrada i sortida de moltes altres substàncies que es digereixen a través de tot el cos a les parts pròximes de la pell, substàncies que ajuden en el moviment, respirar, menjar, envellir i fins i tot pensar. El percentatge de sodi requerit és considerablement inferior que el de potassi (Amatrian, 2000).

COURE

El coure contribueix en la formació de glòbuls vermells, en el manteniment dels vasos sanguinis, nervis, sistema immunitari i ossos. És per això que és important tenir una dieta on hi hagi la presència de coure, encara que se’n necessiten quantitats baixes.

ZINC

El zinc és un nutrient essencial per la vida. Forma part de nombrosos enzims del cos humà, podent tenir un rol catalític, estructural o regulador. L’intestí juga un paper important en el control de l’homeòstasi del zinc, controlant així la seva absorció i excreció (López, 2010). Aquest mineral també és útil si es pateix una malaltia que provoqui una mala absorció com celíacs, malalts de Crohn, colitis ulcerosa...