AFECCIONS HEPÀTIQUES - Equaid Research

AFECCIONS HEPÀTIQUES

Normalment, les afeccions hepàtiques van acompanyades d’anèmies. La qüestió és que el ferro, quan viatja lliure per la sang, té un gran potencial per precipitar al fetge, empitjorant així l’afecció hepàtica.

L’alt contingut en lactoferrina de la llet d’euga fa que aquesta pugui actuar com a protector hepàtic en front a l’acumulació de ferro en aquest òrgan. La lactoferrina, que és un enzim natural de la llet, captura el ferro de la sang evitant així que aquest pugui precipitar en el fetge. Però alhora el manté disponible per a la síntesi d’hemoglobina.

Així mateix, també s’ha demostrat que el consum de llet d’euga pot regular l’activitat de les transaminases.