DEPRESSIÓ - Equaid Research

DEPRESSIÓ

La llet d’euga ens aporta una proteïna (alfa-lactalbúmina) que conté una bona quantitat de triptòfan i de tirosina.  Aquests són aminoàcids essencials que el nostre cos ha d’absorbir de la dieta ja que és incapaç de sintetitzar-los per si sol. Aquests aminoàcids essencials són bàsics per a la formació de serotonina i de dopamina que són neurotransmissors implicats en les vies neuronals de l’estat d’ànim, la gana, la son, la set, el desig sexual...

En molts casos de depressió els pacients presenten nivells molt baixos de serotonina. Això pot ser degut a una manca de triptòfan i tirosina en la dieta. Per tant, amb la llet d’euga podem donar al cos les “peces” necessàries per “construir” el que necessita.

Varis consumidors de llet d'euga noten com els millora l'estat anímic prenguent-ne regularment.