INTOLERÀNCIA - Equaid Research

INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA

La llet d’euga té un contingut més elevat de lactosa que la llet de vaca. Té una quantitat semblant a la llet matèrna humana. S'ha de tenir en compte que la quantitat de llet que es pren és molt baixa i, per tant, la quantitat total de lactosa que s’ingereix al prendre la dosi diària de llet d’euga també és baixa. 

El consum d’aquesta llet crua podria tenir efectes beneficiosos pels intolerants a la lactosa. Al ser crua i provenir d’eugues no alterades microbiològicament, aquesta llet conté una flora bacteriana pròpia que allibera a la llet l’enzim betagalactosidasa (lactasa) que millora la digestió de la lactosa en el nostre tracte digestiu. A més a més, la presència de betagalactosidasa estimula la lactasa residual que encara queda en els enteròcits (cèl·lules absorbents del budell) de la persona, potenciant l’acció i millorant la intolerància a mesura que es va consumint aquesta llet.